Algemene voorwaarden Levenswerk

Algemene voorwaarden

Om dit werk te kunnen blijven doen, is het noodzakelijk dat wij over en weer enkele afspraken maken, zodat we beiden weten waar we op kunnen rekenen. Daarom deze algemene voorwaarden.

Dit spreken we af

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken voor therapie, workshops en terugkomavonden, hierna te noemen “afspraken” met praktijk Levenswerk van Hilde Huisman-Thijs (“therapeut”), gevestigd te Nieuwegein en gelden voor alle cursisten en cliënten hierna te noemen “cliënten”;
  2. Het maken van een afspraak betekent automatisch het aanvaarden van deze voorwaarden;
  3. Als cliënt onverhoopt verhinderd is om een afspraak na te komen, dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden, dan kan therapeut in die tijd een ander helpen; bij te late, of geen annulering is het bedrag voor het consult alsnog verschuldigd;
  4. De kosten voor afspraken dienen voor of tijdens de afspraak te worden betaald;
  5. Bij een betalingsachterstand is therapeut genoodzaakt verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan;
  6. Of een therapie zal werken, is sterk afhankelijk van cliënt en zijn of haar motivatie en inzet en kan daarom nimmer door therapeut worden gegarandeerd.
  7. Het is aan te raden, als cliënt bij een reguliere arts behandeld wordt, om deze op de hoogte te stellen van het feit dat cliënt bij Levenswerk onder behandeling is en welk type behandeling hij/zij ontvangt. De arts zal absoluut geen bezwaar maken, maar het is goed als deze op de hoogte is.
  8. Alles wat binnen praktijk Levenswerk wordt besproken, wordt als vertrouwelijk beschouwd en behandeld en zal niet met welke derden dan ook worden gedeeld, tenzij de wet op zeker moment anders voorschrijft.

Afgesproken!

Afspraak maken

Ga je akkoord met bovenstaande punten? Maak dan een afspraak, door mij te bellen of te appen op 0653-231642. Je kun altijd als je wilt gratis komen kennismaken (een half uurtje). Dat is vooral handig wanneer je niet goed weet welke type behandeling voor jou zou kunnen werken. De één heeft meer aan goede gesprekken of hypnotherapie, terwijl de ander zo enorm kan opknappen van een Reikibehandeling of magnetiseren. Het hangt af van je situatie.